Velkommen til IDEA Engineering og IDEA Solutions


IDEA Engineering AS er et ingeniørfirma som ble etablert i 2005. IDEA Solutions AS er et ingeniørfirma som ble etablert i 2014. Begge firmaene er spesialisert innenfor konstruksjonsanalyse og styrkeberegninger. IDEA Engineering AS har sitt arbeidsfelt innenfor olje&gass. IDEA Solutions AS har sitt arbeidsfelt innenfor

  • industri
  • bygg
  • brukonstruksjoner.
  • fiskeoppdrettsanlegg

Våre medarbeidere er ingeniører og sivilingeniører med mange års bred arbeidserfaring. Vi legger stor vekt på en kontinuerlig opparbeidelse og vedlikehold av våre medarbeideres kompetanse knyttet til bl.a. de markedsledende verktøy innen design og avanserte beregninger. Vår hovedaktivitet er innen fagfeltet stålkonstruksjoner, men vi har også kompetanse på betong-, tre- og aluminiumskonstruksjoner. I tillegg utfører vi beregninger av marine operasjoner, samt styrkeberegning av rør (pipe stress analysis). IDEA Engineering og IDEA Solutions har fokus på kvalitet i hvert eneste ledd i prosjekteringen. Vi kan gi våre kunder rådgivning i enhver fase av prosjektet. Med dette oppnår man også å få den mest mulig kostnadseffektive løsningen. Vår visjon er å være våre kunders mest ettertraktede konsulent gjennom utmerkede tjenesteytelser og dyktige mennesker. IDEA Engineering og IDEA Solutions holder til på Stathelle i Telemark.


IDEATEAM IDEA Engineering AS samarbeider med IDEA Consultants AS. IDEA Consultants AS er et rekrutterings- og bemanningsselskap som ansetter konsulenter for utleie til kunden. Gjennom ressursbanken til IDEA Consultants har IDEA Engineering AS muligheter til å påta seg store prosjekter.