Broer

Referanser – Broer:

Detaljprosjektering:

  • Bruer på Rv. 78, Parsell Holand-Leirosen. Stålbjelkebruer med samvirke stål/betong. Ett- og tre-spenns bruer.
  • Fjesetbrua, Sør-Trøndelag. Stålbjelkebru med samvirke stål/betong. Tre spenn, brulengde 205meter (2×87.5 + 30).

Montasjeplaner og -beregninger for montering av stålbruer, f.eks.:

  • Fjesetbrua, stålbjelkebru, Sør-Trøndelag. Lansering i kurve.
  • Partihallsbroarna, Göteborg, med lengde 1,2km som binder sammen motorvei E20 og E45.
    Montering av stålkassebærere ble utført under krevende forhold med elv, motorvei, jernbane og sporvei under.
    IDEA Engineering AS hadde ansvaret for montasjeplanene og utførte nødvendige beregninger for de ulike montasjefasene.
    Oppdragsgiver: RUUKKI.

IMG_4060

Link til video som viser montering av kassebærere: RUUKKI